Strzelcy bramek dla Gryfa

6 – Łyszyk

4 – Słowiński

3 – Pawlina, Piechowski

2 – Jendruch, Dąbrowski, Świdziński, Miecznikowski

1- Piechowski, Więckowski, Butowski, Ciechański.N