Ludzie klubu

Prezes – Mirosław Lewandowski

Wiceprezes – Ariel Dargacz

Wiceprezes – Grzegorz Kozoduj

Sekretarz – Krzysztof Muller

Komisja rewizyjna
Dariusz Protas
Piotr Kamiński